Pomiary sieci

Prace audytowe są prowadzone w dwóch płaszczyznach: pierwszej – fizycznej – obejmują kontrolę parametrów fizycznych i elektrycznych okablowania strukturalnego oraz weryfikację zgodności rzeczywistej topologii sieci z tym co zawarte jest w posiadanej dokumentacji (istnieje również możliwość stworzenia nowej), drugiej – logicznej – tutaj zostają zweryfikowane parametry komunikacyjne oraz wydajnościowe. Metodyka oraz zakres usługi uwzględnia zalecenia przedstawione w wytycznych Krajowych Ram Interoperacyjności – KRI. Odpowiednio opracowane wyniki przeprowadzonych pomiarów i analiz funkcjonalnych, pomogą również w odpowiednim przegotowaniu infrastruktury informatycznej na dalsze lata niezawodnej eksploatacji.

Nasi partnerzy: