Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich z siedzibą w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej 21 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku.

Nasi partnerzy: