Pracownia Edukacyjna ESCO

Bezpieczeństwo

Nasze pracownie są konfigurowane
pod względem zapewnienia najwyższego
bezpieczeństwa zarówno uczniom
w sieci Internet, jak i opiekunom
pod względem zarządzania.

Najlepsza wydajność

Pracownia – zarówno z serwerem,
jak z profesjonalnie skonfigurowanym
komputerem nauczycielskim zapewnia
szybkość działania poprzez błyskawiczne
uruchamianie i niezawodne przesyłanie plików.

Zgodność z podstawą programową

Zapewniamy, że oprogramowanie
instalowane na komputerach pracowni
jest zgodne z obecną podstawą programową.
Zarówno opis jak i przykłady jego zastosowania
znajdują się w podręcznikach uczniowskich.

Zdalna pomoc

Zapewniamy po instalacji pracowni naszą zdalną pomoc.
Dzięki połączeniom online jesteśmy w stanie rozwiązać
każdy problem programowy włącznie z
instalacją oprogramowania i szkoleniem
opiekuna pracowni.

Optymalna cena

Wykorzystujemy dostępne nam mechanizmy
sprzedaży sprzętu komputerowego szkołom
ze stawką VAT 0%.
Doradzamy odpowiednią konfigurację
oraz dobieramy odpowiedni sprzęt.

Zgodność z OSE

Podłączenie szkoły oraz pracowni komputerowej pod Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.

Nasi partnerzy: