Monitoring Infrastruktury IT

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie czy jest to rodzinna firma czy duża korporacja musi dbać o infrastrukturę informatyczną.

Do pewnego momentu można monitorować sieć logując się na każde urządzenie i pojedynczo, po kolei sprawdzać ich status w poszukiwaniu problemów, czy przypadkiem nie kończy się miejsce na dysku, albo czy nie doszło do awarii pamięci.

Takie monitorowanie infrastruktury jest bardzo nieefektywne, łatwo coś przeoczyć, a o awarii prawdopodobnie dowiemy się dopiero od użytkownika!

Dostarczane przez ESCO usługi IT obejmują m.in. wdrożenie oprogramowania do monitoringu infrastruktury, a skuteczny monitoring infrastruktury IT jest jednym z elementów sprawiających, że opieka informatyczna dla firm zyskuje wymiar kompleksowy. Możliwość pełnej kontroli pracy przekłada się m.in. na szybszą reakcję na niepożądane zdarzenia, a w konsekwencji krótsze okresy przestoju i tym samym mniejsze straty.

Oprogramowanie RMM jest jedną z odpowiedzi na wyzwania współczesnego IT, umożliwia bowiem praktycznie nieograniczone zbieranie danych z sieci. Wysoka wydajność monitorowania w czasie rzeczywistym sprawia, że nawet dziesiątki tysięcy serwerów maszyn wirtualnych i urządzeń sieciowych może być nadzorowana jednocześnie. Dzięki zautomatyzowanym i programowalnym czynnościom obsługa jest prosta, niezależnie od skali nadzorowanej infrastruktury.

Poza samym zbieraniem i przekazywaniem danych, RMM umożliwia ich wizualizację na kilka sposobów. Funkcje te obejmują m.in. tworzone na potrzeby analiz różnorakie mapy, wykresy itp. Do tego dochodzą pożyteczne opcje analizowania danych wspomagające diagnozowanie możliwych potencjalnych problemów nadzorowanych urządzeń, aplikacji czy WWW, a w konsekwencji zapobieganie ewentualnym awariom i przestojom w pracy usług. Oprogramowania do monitoringu infrastruktury IT jest również pomocnym narzędziem z punktu widzenia efektywnego wykorzystania zasobów i planowania ich rozbudowy, dzięki możliwości obserwowania trendów w ich użytkowaniu.

Z kolei wykrycie jakiejkolwiek anomalii pracy sieci i sprzętu nadzorowanego przez RMM sprawi, że obsługa IT zostanie natychmiast o niej powiadomiona – drogą SMS lub przez pocztę elektroniczną, dzięki czemu biznes jest w stanie bezpiecznie funkcjonować 24 godziny na dobę, zarówno jeśli chodzi o małe firmy z jednym serwerem, jak i globalne organizacje z szeregiem biur czy oddziałów rozproszonych na kilku kontynentach.

Nasi partnerzy: