Open-Source

Wykorzystujemy oprogramowanie, którego kod jest otwarty. Autorami takiego oprogramowania są najczęściej społeczności programistów, którzy pracują zarówno jako wolontariusze oraz w ramach zwykłej komercyjnej pracy. Takie oprogramowanie można wykorzystywać i je modyfikować do własnych potrzeb.

Zalety wolnego oprogramowania

  1. Bezpieczeństwo -systemy otwarte są bezpieczne mimo tego, że szczegóły co do tego jak działają w nich zabezpieczenia są powszechnie znane. Jest to tzw. zasada Kerckhoffsa. To tak jak z zamkiem w drzwiach. Możemy wiedzieć jak taki zamek działa ale bez klucza nie otworzymy go. Wszystkim zależy na maksymalnym bezpieczeństwie rozwijanego Open-Source’a stąd zazwyczaj jest ono (a przynajmniej powinno być) na wysokim poziomie.
  2. Niezależność – rozwijając system na podstawie znanego systemu Open-Source, nie uzależniamy się od jednej firmy. Zawsze możemy powierzyć obsługę rozwijanej aplikacji innej firmie, która też ten system zna.
  3. Trwałość -oprogramowanie stale aktualizowane (dotyczy nie porzuconych projektów) łatwo spełnia zasadę trwałości.
  4. Kompatybilność z innymi usługami i oprogramowaniem – jest to pochodna elastyczności i popularności. Jeżeli wykorzystujemy znany system np. skrypt do obsługi sklepu, to dostawcy bramek płatności i firmy kurierskie mają zazwyczaj gotowe moduły do integracji z ich API.
  5. Niezawodność – pochodna wszystkich powyższych cech. Open-Source jest dodatkowo testowany na ogromnej grupie osób. Problemy są z czasem rozwiązywane co przyczynia się do wysokiej jakości oprogramowania.

Mity związane z open source

Open-Source jest dla niskobudżetowych projektów – nieprawda. Wiele dużych firm długotrwale korzysta z  open-source począwszy od oprogramowania serwerowego po CMSy.

Open-source jest niebezpieczne – nieprawda. To nie dostosowanie konkretnego sytemu do potrzeb stwarza takie ryzyko lub niepoprawne wdrożenia.

Otwarte oprogramowanie jest darmowe – nieprawda. Kod jest darmowy, ale ktoś jeszcze musi go wdrożyć, przeszkolić i oferować wsparcie, które już darmowe nie jest.

Gotowe rozwiązania są niskiej jakości – nieprawda. To niezrozumienie istoty lub nieumiejętność dopasowania i wdrożenia ich do potrzeb klienta stwarza problemy, które odbijają się na jakości całego systemu.

Open-source jest tworzony za darmo dlatego nie może mieć wartości – nieprawda. Wiele instytucji, korporacji, dużych i licznych mniejszych firm jest uzależniona od pewnych rozwiązań a niektóre nawet oparły model biznesowy o ich rozwiązania. Dlatego cały czas zwykłymi regułami rynku napędzają rozwój open-source a praca programistów jest odpowiednio wynagradzana.

Nasi partnerzy: